Strona zawiera informacje na temat liderów każdego z przymierzy dostępnych w grze.


Trenerzy | Handlarze | Kowale | Strażnicy ognia | Upiory | Pozostali NPC


Ikona
Opis
external image obnOZPS.jpg

Pielgrzymi Mroku Abysmal Covenant Trophy.png

Nurek Mroku Grandahlexternal image 0Z1oVHr.png

Błękitni Strażnicy Protector Covenant Trophy.png

Błękitny Strażnik Targray


external image Saulden_trophy.png

Droga Błękitu Covenant of the Meek Trophy.png

Strapiony Saulden


  • Lider Przymierza Droga Błękitu.
  • Siedzi na wzgórzu przy pomniku zliczającym śmierci w Majuli.
external image F4PQ7mk.png

Królewskie Szczury Gnawing Covenant Trophy.png

Król Szczurówexternal image R2xuqFJ.png
Clangorous Covenant Trophy.png

Strażnicy Dzwonu

Krasnal Dzwonnicy


  • Lider Przymierza Strażnicy Dzwonu.
  • Przemieszcza się między dwoma Dzwonnicami. Spotykamy go już na wejściu. Rozdaje zardzewiałe monety.
external image Hmi9nWK.png

Szczątki Smoka Covenant of the Ancients Trophy.png

Magerold z Lanafiru  • Lider przymierza Szczątki Smoka i handlarz dla jego członków.
  • Znajduje się w pierwszym budynku Żelaznej Warowni w korytarzu po prawej.
external image d9CsDwF.png

Bractwo Krwi Sanguinary Covenant Trophy.png

Mały Gren
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈