Trenerzy | Handlarze | Kowale | Liderzy przymierzy | Upiory | Pozostali NPC


lokacja: Majula

external image 0x600.jpg?fit=scale&background=000000

Szmaragdowa Herold


Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈