Wszyscy kowale mogą ulepszać broń. Mogą ją również modyfikować, co powoduje, że broń zmienia lub zyskuje obrażenia od żywiołów. Każdy z kowali może dokonywać tylko określonych rodzajów modyfikacji.
Kliknij nazwę kowala, by dowiedzieć się o nim więcej.

Trenerzy | Handlarze | Liderzy przymierzy | Strażnicy ognia | Upiory | Pozostali NPC

Ikona i nazwa
Lokacja
dark-souls-2-screen-shot-34.jpg
Kowal Lenigrast
  • Budynek najbliżej ogniska w Majuli, czeka aż przyniesiesz mu klucz Lenigrasta (od handlarki Melentii) by mógł wrócić do pracy.
  • Kuźnierstwo, naprawianie i ulepszanie wyposażenia.
external image mhfE3DO.png
McDuff Pewna Ręka
  • Kowal sprzedający Duże Odłamki Tytanitu, ulepszający wyposażenie.
  • Potrzebuje Żaru by z nami rozmawiać i handlować.
  • Znajduje się przy ognisku w pobliżu psów i toczącej się beczki, która eksploduje. Możemy się do niego dostać otwierając bramkę Kluczem Twierdzy lub rozwalając ścianę beczką.
external image 9cIiEEU.png
Kowal broni Ornifex
  • Ulokowana z Zatoce Tseldory, po tym jak uwolnimy ją z Puszczy Cieni.
  • Można z nią wymienić dusze bossów.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈