external image images?q=tbn:ANd9GcTS5VnVKbVXryCca7nQBy5cfQ3Wu1HSHPcJCa3smWXhoPvIrWX0


NPC >> Kowale


  • Kowal siedzący przed budynkiem w Majuli, musimy zdobyć klucz od handlarki Melentii by go wpuścić do środka, wtedy wróci do pracy.
  • Sprzedaje broń, przedmioty, amunicję, małe odłamki tytanitu.
  • Da nam Młot Kowala gdy wydamy u niego 8000 dusz.
  • Jego córka Chloanne przeniesie się z Doliny Żniw tuż pod jego sklep, lecz nie będzie go poznawać.
  • Wypada: Młot kowala.
  • Możemy go wskrzesić przy nagrobku za 2000 dusz.

Przedmiot
Ilość
Dusze
Długi miecz
Bez limitu
1300
Szeroki miecz
Bez limitu
1700
Estok
Bez limitu
1500
Rapier
Bez limitu
1000
Falcjon
Bez limitu
1200
Ręczny topór
Bez limitu
1500
Bułat
Bez limitu
1200
Włócznia
Bez limitu
1400
Drewniana strzała
Bez limitu
10
Żelazna strzała
50x
30
Drewniany bełt
Bez limitu
25
Ciężki bełt
50x
50
Mały Odłamek tytanitu
10x
1000
Proszek naprawczy
1x
2500Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈