na poważnie:
NPC (kapitan D. i przydupasy),
Mobki (fantomy),
podstrony broniom (na początek z dusz bossów) i zmiana hiperłączy,

ale i zbanować koksa oraz lejzoJoin the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈