| PS3 | Xbox360 | PC |

Interfejs Dark Souls II


Dark Souls UI.jpg


1. Pasek życia - pokazuje obecnie posiadaną liczbę punktów życia. Zmniejsza się wraz z otrzymywaniem obrażeń, po utraceniu wszystkich punktów giniesz. PŻ regenerują się po odpoczęciu przy ognisku lub skorzystaniu z jakiegoś z przedmiotów leczących.
2. Pasek energii - obecnie posiadana energia. Zmniejsza się gdy gracz wykonuje np. jakiekolwiek ataku lub uniki. Gdy energia wyczerpie się postać nie będzie w stanie wykonać żadnej akcji wymagającej energii. Energia automatycznie regeneruje się w czasie.
3. Ikona przymierza - pokazuje do jakiego przymierza aktualnie należysz.
4. Ikona stanu - wyświetla się, gdy stan gracza ulega zmianie, np. posiada zwiększony udźwig.
5. Ikona ekwipunku - pokazuje obecnie używane: broń, tarcze, zaklęcia i przedmioty. Gracz może zmieniać je z przy użyciu D-pada.
6. Liczba dusz - wyświetla obecnie posiadaną liczbę dusz.

PS3

 • Lewa gałka: sterowanie postacią
 • Prawa gałka: sterowanie kamerą
 • D-pad: wybór przedmiotów i wyposażenia
  • Góra: przełączanie pomiędzy zapamiętanymi zaklęciami
  • Dół: zmiana wyposażonych przedmiotów
  • Lewo: zmiana broni w lewej ręce
  • Prawo: zmiana broni w prawej ręce
 • Δ:
  • Naciśnij, by chwycić broń w prawej ręce oburącz
  • Przytrzymaj, by chwycić broń w lewej ręce oburącz
  • Gdy przytrzymasz mając wyposażone broń tej samej kategorii w obu rękach włączasz Power stance (możliwe tylko gdy posiadasz min. 1,5-krotnie większe wymagania dla każdej broni)
 • X: Akcja
 • ☐: Użyj wybranego przedmiotu
 • O:
  • Naciśnij O: Odskok do tyłu / zeskok z drabiny
  • Lewa gałka w dół + przytrzymaj O: zjazd po drabinie
  • Lewa gałka w górę + przytrzymaj O: szybkie wchodzenie po drabinie
  • Lewa gałka + naciśnij O: przewrót
  • Lewa gałka + przytrzymaj O: Bieg
   • Bieg + zwolnij i szybko naciśnij O: Skok
 • R1: Atak
  • Do przodu + R1: Kopnięcie
  • W czasie spadania + R1: Atak z góry
  • Za przeciwnikiem + R1: Cios w plecy (bronią, nie możesz w tym czasie blokować)
  • Naciśnij O + podwójne naciśnięcie R1: Atak w biegu
 • R2: Mocny atak.
  • Do przodu + R2: Atak z wyskoku
 • R3: Automatyczne namierzanie wł/wył.
  • Zmieniaj cele poruszając prawą gałką
 • L1: Blok (tarcza), atak (broń, katalizator)
 • L2: Parowanie (mała tarcza), walnięcie (duża tarcza), parowanie (broń)
  • po udanym parowaniu: naciśnij R1, by wykonać ripostę gdy przeciwnik jest na ziemi
 • L3:
  • Przytrzymaj O + lewa gałka + L3: Skok
 • Na drabinie:
  • O: Zjazd
  • R1/R2: Atak w górę
  • L1/L2: Atak w dół
  • Przytrzymaj O + lewa gałka: Szybsze wchodzenie
 • Select: Gesty
 • Start: Menu


Xbox360

 • Lewa gałka: sterowanie postacią
 • Prawa gałka: sterowanie kamerą
 • D-pad: wybór przedmiotów i wyposażenia
  • Góra: przełączanie pomiędzy zapamiętanymi zaklęciami
  • Dół: zmiana wyposażonych przedmiotów
  • Lewo: zmiana broni w lewej ręce
  • Prawo: zmiana broni w prawej ręce
 • Y:
  • Naciśnij, by chwycić broń w prawej ręce oburącz
  • Przytrzymaj, by chwycić broń w lewej ręce oburącz
  • Gdy przytrzymasz mając wyposażone broń tej samej kategorii w obu rękach włączasz Power stance (możliwe tylko gdy posiadasz min. 1,5-krotnie większe wymagania dla każdej broni)
 • A: Akcja
 • X: Użyj wybranego przedmiotu
 • B:
  • Naciśnij B: Odskok do tyłu / zeskok z drabiny
  • Lewa gałka w dół + przytrzymaj B: zjazd po drabinie
  • Lewa gałka w górę + przytrzymaj B: szybkie wchodzenie po drabinie
  • Lewa gałka + naciśnij B: przewrót
  • Lewa gałka + przytrzymaj B: Bieg
   • Bieg + zwolnij i szybko naciśnij B: Skok
 • RB: Atak
  • Do przodu + RB: Kopnięcie
  • W czasie spadania + RB: Atak z góry
  • Za przeciwnikiem + RB: Cios w plecy (bronią, nie możesz w tym czasie blokować)
  • Naciśnij B + podwójne naciśnięcie RB: Atak w biegu
 • RT: Mocny atak
  • Do przodu + RT: Atak z wyskoku
 • R3: Automatyczne namierzanie wł/wył.
  • Zmieniaj cele poruszając prawą gałką
 • LB: Blok (tarcza), atak (broń, katalizator)
 • LT: Parowanie (mała tarcza), walnięcie (duża tarcza), parowanie (broń)
  • po udanym parowaniu: naciśnij RB, by wykonać ripostę gdy przeciwnik jest na ziemi
 • L3:
  • Przytrzymaj B + lewa gałka + L3: Skok
 • Na drabinie:
  • Lewa gałka w dół + przytrzymaj B: Zjazd
  • RB/RT: Atak w górę
  • LB/LT: Atak w dół.
  • Przytrzymaj B + lewa gałka: Szybsze wchodzenie
 • Back: Gesty
 • Start: MenuPC

W tabeli podano sterowanie domyślne oraz proponowane, częściowo zaczerpnięte z poprzedniej części gry . Zmiana sterowania na proponowane wymaga zmiany powtarzających się klawiszy jak i zmiany/usunięcia skrótów związanych z niektórymi klawiszami (Ctrl, Shift, Alt).
Uwaga: Fix naprawiający opóźnienia w czasie reakcji myszki, dzięki czemu możliwe staje się wykonywanie ataku z wyskoku oraz przełamanie osłony przy użyciu myszki i klawiatury. Plik do pobrania tutaj.

Instrukcja do fixa
1. Pobierz wersję 32 lub 64-bitową w zależności od systemu.
2. Wypakuj i uruchom plik AutoHotkey.exe
3. Kliknij "Yes" gdy pojawi się okienko.
4. W pliku tekstowym, który się pojawi usuń poprzedni tekst i wklej ten skrypt:
#IfWinActive ahk_class DarkSouls2
~LButton::H
~RButton::G
F2::Suspend
Litery H i G oznaczają kolejno zwykły i mocny atak. Jeśli masz przypisane inne klawisze zmień te w skrypcie lub w grze. Skrót F2 wstrzymuje działanie skryptu w czasie gry. Plik skryptu znajduje się w folderze Moje dokumenty ( AutoHotkey.ahk).
5 Zapisz i zamknij plik tekstowy. Uruchom ponownie AutoHotkey.exe.
6. Włącz grę i ciesz się rozgrywką !
(Uwaga: każde kliknięcie myszką od tej pory w czasie działania skryptu będzie oznaczać wykonanie ataku, więc jeśli np. rozmawiasz z NPC, zamykasz pojawiające się komunikaty używaj zawsze klawiatury!)Domyślne
Proponowane
Opis
W,S,A,D
Bez zmian
Sterowanie postacią (bieg)
Lewy Alt + W,S,A,D
Ctrl + W,S,A,D
Chód
Z
Np. 1
Automatyczny chód
X
Np. 2
Automatyczny sprint
Ruch myszą lub I,J,K,L
Bez zmian
Ruch kamerą
Kółko myszy w górę lub strzałka w górę
Kółko myszy w górę
Zmiana zaklęcia
Kółko myszy w dół lub strzałka w dół
Kółko myszy w dół
Zmiana przedmiotu
Ctrl + LPM lub strzałka w lewo
Z
Zmiana broni w lewej ręce
Ctrl + PPM lub strzałka w prawo
C
Zmiana broni w prawej ręce
Ctrl + wciśnięcie kółka myszy
lub N
Q
Naciśnij, by chwycić broń w prawej ręce oburącz.
Naciśnij i przytrzymaj, by chwycić broń w lewej ręce oburącz.
Gdy przytrzymasz, mając w obu rękach wyposażone broń tej samej kategorii włączasz Power stance (musisz posiadać min. 1,5 razy wyższe wymagania dla każdej z broni i każdej ze statystyk)
Pełni funkcję przycisku Y (pad od xboxa), ale tylko przy ognisku oraz podczas eksploracji świata, np przy przełączaniu między wiadomościami lub różnymi komunikatami na ekranie.
Shift + LPM
lub Enter
T
Interakcja
Shift + PPM lub E
E
Użycie przedmiotu
Spacja
Bez zmian
Przytrzymaj spację w czasie ruchu postaci – sprint
WSAD + naciśnij spację - przewrót
Naciśnij – odskok do tyłu/zeskok z drabiny
W + spacja (przytrzymaj) – szybkie wchodzenie po drabinie
S + spacja (przytrzymaj) – zjechanie po drabinie
F
Aby skok działał tak jak w Dark Souls (sprint + spacja) wystarczy w zakładce Opcje gry zmienić Sterowanie skokami z LS na B
Sprint + spacja - skok
Walka
Wciśnięcie kółka myszy lub M
Wciśnięcie kółka myszy
Namierzenie celu/Resetowanie kamery
LPM lub U
Shift (tarcza)
LPM (gdy używasz dwóch broni)
Zwykły atak bronią w lewej ręce.
Naciśnij w czasie spadania – atak z góry.
Blok.
PPM lub H
LPM (R na klawiaturze)
PPM (gdy używasz dwóch broni)
Zwykły atak bronią w prawej ręce.
Naciśnij w czasie spadania – atak z góry.
LPMx2 lub Y
Tab (tarcza)
LPMx2 (gdy używasz dwóch broni)
Silny atak bronią w lewej ręce.
Parowanie lub walnięcie tarczą. Po udanym parowaniu wykonaj zwykły atak, by wyprowadzić ripostę.(może być wykonane tarczą/bronią do parowania zarówno w lewej jak i prawej ręce)
PPMx2 lub G
PPM (V na klawiaturze)
PPMx2 (gdy używasz dwóch broni)
Silny atak bronią w prawej ręce.
W,S,A,D + H / U
W,S,A,D + normalny atak, wersja dla broń + tarcza (skrót z myszą - patrz uwaga nad tabelą)
Przełamanie osłony - ruch rękojeścią powodujący odrzucenie tarczy blokującego się przeciwnika (może być wykonany zarówno bronią w prawej jak i lewej ręce). Po udanym odrzuceniu tarczy przeciwnik upadnie. Wykonaj zwykły atak, by wyprowadzić ripostę.
W,S,A,D + G / Y
W,S,A,D + mocny atak, wersja dla broń + tarcza (skrót z myszą - patrz uwaga nad tabelą)
Atak z wyskoku (może być używany zarówno bronią w lewej jak i w prawej ręce)
Poruszanie się po menu
Esc
Bez zmian
Menu Start
T
G
Menu Gestów
Sterowanie strzałkami
Bez zmian
Poruszanie się po menu
Enter
Bez zmian
Zatwierdź/wybór slotu (na broń, pierścień, wyposażenie, przedmiot, zaklęcie)
Backspace
Bez zmian
Anuluj (Przejście poziom wyżej w menu lub cofnięcie do poprzedniego menu)
Shift + strzałka w lewo
Insert
Przełączenie się na zakładkę po lewej
Shift + strzałka w prawo
Delete
Przełączenie się na zakładkę po prawej
E
X
(w grze nazwany Funkcja 1) Usunięcie przedmiotu ze slotu w menu Wyposażenie. Sprawdzenie opisu w menu Ekwipunek. Zaprezentowanie gestu w menu Gestów.
N
B
(w grze nazwany Funkcja 2) Przełączanie między ekranami statystyk w menu Wyposażenie. Pozwala na zmianę Gestów.


Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈