Covenant of the Meek Trophy.png

<< Przymierza

Lider Przymierza: Strapiony Saulden
Gdzie dołączyć: Majula
Jak dołączyć: Blisko ogniska, na wzniesieniu znajduje się pomnik zliczający ilość śmierci wszystkich graczy. Siedzi tam lider przymierza, który zaproponuje nam członkostwo.

Jedno z pierwszych przymierzy do jakiego można dołączyć w grze. Droga Błękitu, określana jako "przymierze pokornych", jest przymierze opartym na kooperacji, które pozwala Błękitnym Strażnikom noszącym Pieczęć Strażnika, być automatycznie przyzwanym do twojego świata, gdy tylko zostaniesz zaatakowany. Ich zadaniem jest chronić cię. Przymierze jest skierowane do osób mających problemy z pokonaniem najeźdźców lub po prostu potrzebują nieco dodatkowej ochrony.
Strapiony Saulden da ci Błękitną pieczęć po przyłączeniu do przymierza. Pierścień nieco zwiększa PŻ noszącego, więc może być przydatny dla tych, którzy planują później zmianę przymierza. NIE jest konieczne noszenie tego pierścienia, aby Błękitni Strażnicy zostali wezwani podczas twojej inwazji.


Awansowanie w przymierzu
Awansowanie w przymierzu jest możliwe, dzięki zabijaniu najeźdźców. Noszenie pierścienia nie jest konieczne do zaliczania kolejnych zabójstw.
(Ważne: Gospodarz musi zadać ostateczny cios najeźdźcy w przeciwnym razie, zabójstwo NIE zostanie zaliczone - wymaga potwierdzenia, bo wg innej wersji możliwe jest zabicie najeźdźcy przez przyzwanego Błękitnego Strażnika (podczas gdy gospodarz tylko strzelał z łuku na początku walki), które powoduje zaliczenie zabójstwa gospodarzowi i zdobycie rangi w przymierzu.)
Ranga
Potrzebujesz
Nagroda
0
Wstąpienie do przymierza
Błękitna Pieczęć (zwiększa punkty życia o 3%)
1
Pokonaj 1 najeźdźcę
Pierścień Krwawego Ukąszenia (zwiększa obronę przed krwawieniem o 150 pkt)
2
Pokonaj 5 najeźdźców
Cisza (czar, który wycisza jakikolwiek hałas spowodowany poruszaniem się przez 90 sekund)
3
Pokonaj 10 najeźdźców
Sygnet niebieskiego łzokamienia (zwiększa obronę o 35% gdy poziom życia spadnie poniżej 30%)
Uwagi
  • Pokonanie NPC-najeźdźcy zaliczane jest jako zabójstwo potrzebne do awansu w tym przymierzu.
  • Wezwanie upiora poprzez czerwony znak lub smocze oko, NIE będzie zaliczone na poczet zabójstw w tym przymierzu.
  • Zabicie niebieskich najeźdźców NIE będzie zaliczone do zabójstw w tym przymierzu
  • Zabicie Strażników Dzwonu, zwanych "Szarymi duchami" NIE będzie zaliczone do zabójstw potrzebnych do awansu.
  • Wszystkie przedmioty otrzymywane za kolejne rangi w tym przymierzu mogą zostać znalezione lub zdobyte w inny sposób w ciągu gry.
  • Po patchu 1.0.4 noszenie Błękitnej pieczęci nie jest konieczne do uzyskania wsparcia od Błękitnych Strażników.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈