• Lider Przymierza Strażnicy Dzwonu.
  • Przemieszcza się między dwoma Dzwonnicami. Spotykamy go przy wejściu do każdej z nich.
  • Rozdaje zardzewiałe monety (zwiększają szczęście).
  • Ostrzega przed niebezpieczeństwem w okolicy.
  • Aby dostać się do krasnala potrzebujemy kamień Pharrosa, gdyż wejścia do obu dzwonnic zablokowane są mechanizmem Pharrosa.
external image R2xuqFJ.png

Lokacja dzwonnicy księżyca:

Lokacja dzwonnicy słońca:


Dialogi:Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈