southern ritual band.png
"Jeden z tajemnych skarbów odnowionych w Aldii.
Pozwala na dostrojenie dodatkowych zaklęć.
Ta skromnie wyglądająca obrączka posiada potężną magiczną moc.
By wyobrazić sobie, jak niewypowiedzianie strasznych czynów dopuszczono się, by ją stworzyć, wystarczy przywołać wspomnienia o losie mieszkańców Aldii."Nazwa
Efekt
Lokacja
Obrączka południowego rytuału
Zwiększa liczbę slotów dostrojenia o 1
Księżycowa Dzwonnica - w skrzyni za Gargulcami Dzwonnicy
Obrączka południowego rytuału +1
Zwiększa liczbę slotów dostrojenia o 2
Trassowa Zatoka Tseldora - w małym pomieszczeniu z 3 pająkami-ludźmi i magiem na zewnątrz. Pierścień znajduje się w żelaznej skrzyni na drewnianej półce, na którą trzeba skoczyć.
Obrączka południowego rytuału +2
Zwiększa liczbę slotów dostrojenia o 3
Puszcza Cieni - wypada ze Skorpionicy Najki w NG+ (lub po spaleniu żaru ascezy)

Uwagi
  • Zdjęcie pierścienia powoduje zmniejszenie liczby slotów, a co za tym jeśli te sloty są używane do zaklęć, zaklęcia zostaną automatycznie zdjęte.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈