Psn: Octopus_Gang

Opis: Każdy udany atak przywraca ci PŻ. Tnij swych przeciwników i uczyń ich ból twoim odrodzeniem.

Początkowa klasa: Rycerz

Statystyki: Sl 135- Sl 85
  • VGR- 40 - 25
  • END- 40 - 20 - Wytrzymałość jest potrzebna najpóźniej.
  • VIT- 35 - 20 - Wigor jest potrzebny najwcześniej.
  • ATN- Bez zmian
  • STR- 26 - 26 - 26 do używania dużej pałki w PvE
  • DEX-9 - 9
  • ADP- 25 - 20
  • INT- Bez zmian
  • FTH- Bez zmian

Wyposażenie:Nóż rzeźnika ulepszany jest skamieniałą smoczą kością. Dobrze jest zakląć go w trujący i starać się zatruć przeciwnika. Broń posiada całkiem niezłe, różnorodne ataki jedną ręka i trzymając ją oburącz.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈