old sun ring.png
"Dziwny pierścień obdarzony mocą ognistego żaru. Gromadzi moc, gdy jego właściciel jest atakowany, po czym wybucha, pozostawiając swojego właściciela bez szwanku.
Nasze uczynki wracają do nas w różnych postaciach, tych dobrych i tych złych."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pierścień Starego Słońca
Eksploduje gdy obrażenia przekroczą pewien poziom, raniąc wszystkich przeciwników, oprócz właściciela.
Puszcza Cieni - wejdź do mglistego lasu i trzymaj się prawej strony aż dojdziesz do skrzyni z tym pierścieniem.

Uwagi
  • Nie jest to eksplozja obszarowa a jedynie powstająca w miejscu uderzenia.
  • Wybuch zadaje ok. 500 obrażeń od ognia kosztem utraty części wytrzymałości.
  • Zanim pierścień ulegnie zniszczeniu może wybuchnąć wiele razy.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈