Farmienie dusz

Farmienie dusz, 550000* dusz w pięć minut


Sposób na szybkie i bardzo efektywne zdobywanie dusz w DS2. Wymaga Pierścienia Króla (leży na ziemi w ostatnim pomieszczeniu Krypty Nieumarłych - to samo pomieszczenie, w którym znajduje się Vendrick), Serca Popielatej Mgły(otrzymywane od Starożytnego Smoka na szczycie Smoczej Kapliczki) i minimum jednego Żaru Ascezy. Zalecane jest aby założyć Tseldorski set i Srebrny Sygnet Chciwego Węża tym samym znacznie zwiększając ilość zdobywanych dusz. Sposób farmienia polega na ciągłym zabijaniu Lorda Gigantów we Wspomnieniu Jeigha (znajduje się w Kniei Upadłych Olbrzymów za drzwiami otwieranymi Pierścieniem Króla). Cały proces możemy powtarzać w nieskończoność ze względu na to, że w tym wspomnieniu możemy zdobyć Żar Ascezy i spowodować odrodzenie Lorda Gigantów. Dodatkowo przed wejściem do wspomnienia po lewej stronie zaraz pod ogniskiem znajdują się dwa Migoczące Tytanity. Nie trzeba się także obawiać tego, że Żar Ascezy wpłynie na pobliskich przeciwników, bo zadziała TYLKO na to wspomnienie.
*Dokładnie to 549776 gdy użyjemy duszy giganta i sprzedamy pierścień, który z niego wyleciał.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈