Zakrzywiony wielki miecz wykonany z duszy starożytnego smoka.
W epoce starożytnych, świat nie był jeszcze uformowany i spowijała go mgła. Był krainą szarych grani, wielkich drzew i wiecznych smoków.
Efekt: atak specjalny (silny atak).
dragon greatsword.png
Kategoria
Zakrzywione wielkie miecze
Kontratak

Waga
18.0
Rodzaj ataku
Cięcie
Dodatkowe efekty
-
Wytrzymałość
60
Lewa ręka

Nakładanie zaklęć
Tak
Specjalny atak
Tak

Otrzymywany z:
  • Wymiana duszy starożytnego smoka (znajduje się w smoczym wspomnieniu po pokonaniu Frei) u Ornifex za 1500 dusz.

Wskazówki:
  • Specjalny atak jest podobny do smoczego miecza i wielkiego smoczego miecza z Dark Souls. Jedyną różnicą jest to, że po ataku pojawia się kilka strumieni, nieznacznie rozchodzących się. Możliwe jest również zaatakowanie przeciwnika silnym atakiem, który jeśli znajdzie się w zasięgu broni otrzyma obrażenia zarówno od miecza jak i specjalnego ataku. W ten sposób ta broń zadaje największe obrażenia silnym atakiem w grze spośród broni nastawionych na zręczność.
  • Atak specjalny pochłania 10 pkt wytrzymałości (5 pkt z pierścieniem wzmocnienia +2)
  • Silny atak ma również bardzo duży zasięg, który można zaobserwować przed Przegniłym po wywabieniu przeciwników z plam smoły.
  • W większości sytuacji fala uderzeniowa od silnego ataku powala przeciwników w PvP.
  • Przy 40 Siły i Zręczności, w pełni ulepszona, niezaklęta broń posiada atak na poziomie 567.
  • Silny atak w dwoma tymi mieczami w power stance nie powoduje wykonania podwójnego specjalnego ataku a jedynie zwykły atak jak w przypadku dwóch ogromnych mieczy.

Wideo:
Pokaz broni AznSenseitiona

Wymagany w buildzie:
((Link))

Wymagania
icon-strength.png
Siła
icon-dexterity.png
Zwinność
icon-intelligence.png
Inteligencja
icon-faith.png
Wiara

30
18
-
-


Siła ataku
Premia od parametrów
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Stabilność
Nazwa
icon-wp_physicalAttack.png
icon-wp_magdmg.png
icon-wp_firedmg.png
icon-wp_lightningdmg.png
icon-darkbonus.png
icon-Counter&poisedamage.png
icon-strengthscale_green.png
icon-dexscale_green.png
icon-magicbonus_green.png
icon-firebonus_green.png
icon-lgtngbonus_green.png
icon-darkbonus_green.png
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_bleed.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
icon-wp_stability.png
Zwykły
160
0
0
0
0
110/45
C
S
-
-
-
-
-
-
60.0
10.0
40.0
40.0
30.0
40
Zwykły +5
400
0
0
0
0
-
B
S
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Trujący
156
-
-
-

-
D
A
-
-


67
-
58.7
8.7
38.7
38.7
28.7
40
Trujący +5
392
-
-
-

-
C
A
-
-


83
-
-
-
-
-
-
-
Piorunowy
156
-
-
67

-
D
A
-
-
C

-
-
-
-
-
-
-
-
Piorunowy +5
392
-
-
167

-
C
A
-
-
B

-
-
58.7
8.7
38.7
50.0
28.7
40
Czysty
184
-
-
-

-
E
D
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Raw +4
-
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Czysty +5
460
-
-
-

-
E
D
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Magiczny
156
67
-
-

-
D
A
C
-


-
-
-
-
-
-

-
Magiczny +5
392
167
-
-

-
C
A
B
-


-
-
-
-
-
-

-
Zaklęty
160
-
-
-

-
E
D
D
-


-
-
-
-
-
-

-
Zaklęty +5
400
-
-
-

-
E
D
D
-


-
-
-
-
-
-

-
Krwawiący
156
-
-
-

-
D
A
-
-


-
67
-
-
-
-

-
Krwawiący +5
392
-
-
-

-
C
A
-
-


-
83
-
-
-
-

-
Mroczny
156
-
-
-
67
-
D
A
-
-

C
-
-
-
-
-
-

-
Mroczny +5
392
-
-
-
167
-
C
A
-
-

B
-
-
-
-
-
-

-
Ognisty
156
-
67
-

-
D
A
-
C


-
-
-
-
-
-

-
Ognisty +5
392
-
167
-

-
C
A
-
B


-
-
-
-
-
-

-Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈