Zakrzywiony miecz wykuty z duszy zręcznego strażnika. Niegdyś był prosty, ale został wypaczony, by odzwierciedlać charakter jego właściciela.
Dawno temu w lochach roiło się od przeklętych, więc król nakazał skrzywionemu strażnikowi doprowadzenie do odległej krainy tych, którzy nie mieli cel i zadbanie, by słuch po nich zaginął.
Warped Sword.png
Kategoria
Zakrzywione miecze
Kontratak
130
Waga
3.5
Rodzaj ataku
Cięcie
Dodatkowe efekty
-
Wytrzymałość
50
Lewa ręka

Nakładanie zaklęć
Tak
Specjalny atak
Nie
Otrzymywany z:

Wskazówki
 • Posiada unikalny mocny atak w power stance (obrotowy atak zadający 4 ciosy) gdy połączony w jakiejkolwiek ręce ze sztyletem lub dowolnym mieczem do pchnięć, prostym mieczem, kataną lub zakrzywionym mieczem, z wyjątkiem mrocznej fali. No-dachi i Pajęcza nić dodają sporo do zasięgu tego ataku.
 • Miecze z unikalnymi mocnymi atakami zachowują je, gdy są trzymane w prawej ręce, ze spaczonym mieczem w lewej. W przypadku sztyletów i mieczy do pchnięć, unikalny mocny atak w power stance pozostaje niezależnie od tego w jakiej ręce trzymasz tą broń.
 • Jeśli spaczony miecz będzie używany w power stance z inną bronią od tej wymienionej wyżej, ataki (zarówno mocny jak i zwykły) będą zależne od drugiej broni.

Koszt ulepszenia:
 • 1500 dusz + skamieniała smocza kość

Wideo:
(od 5:15)
Spaczony miecz - Guts

(Moveset od 17 min.)


Wymagany w buildzie
((Link))

Wymagania
icon-strength.png
Siła
icon-dexterity.png
Zręczność
icon-intelligence.png
Inteligencja
icon-faith.png
Wiara

15
25
-
-Siła ataku
Premia od parametrów
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Stabilność
Nazwa
icon-wp_physicalAttack.png
icon-wp_magdmg.png
icon-wp_firedmg.png
icon-wp_lightningdmg.png
icon-darkbonus.png
icon-Counter&poisedamage.png
icon-strengthscale_green.png
icon-dexscale_green.png
icon-magicbonus_green.png
icon-firebonus_green.png
icon-lgtngbonus_green.png
icon-darkbonus_green.png
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_bleed.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
icon-wp_stability.png
Spaczony miecz
92
0
0
0
0
130
25
E
A
-
-
-
-
-
-
45.0
10.0
30.0
30.0
20.0
30
Spaczony miecz +1
119
0
0
0
0
130
25
E
A
-
-
-
-
-
-
45.0
10.0
30.0
30.0
20.0
30
Spaczony miecz +2
147
0
0
0
0
30
25
E
A
-
-
-
-
-
-
45.0
10.0
30.0
30.0
20.0
30
Spaczony miecz+3
174
0
0
0
0
130
25
E
A
-
-
-
-
-
-
45.0
10.0
30.0
30.0
20.0
30
Spaczony miecz +4
202
0
0
0
0
130
25
E
A
-
-
-
-
-
-
45.0
10.0
30.0
30.0
20.0
30
Spaczony miecz +5
230
0
0
0
0
130
25
E
A
-
-
-
-
-
-
45.0
10.0
30.0
30.0
20.0
30Tired of anon posting? Register!
  • Anonymous

   Nauczcie się czytać ze zrozumieniem. "Unique L2/LT Power Stance four-hit spin attack when wielded in either hand with any dagger or thrusting sword, or when wielded in right hand with any straight sword, katana or curved sword, except Darkdrift and Bewitched Alonne Sword."
   Tylko pierwsze dwa typy mają specjalny atak, gdy trzymany w lewej

  Load more
  ⇈ ⇈