abyss seal.png
"Pierścień przymierza Pielgrzymów Mroku. Zwiększa siłę ataku uroków, ale rzucając je redukuje PŻ.
Czym jest mrok? Może już to wiemy. Lękamy się go, a jednocześnie znajdujemy w nim ukojenie.
Ci, którzy przystępują do tego przymierza, mogą ujrzeć ukryty Mroczny Przestwór."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pieczęć Otchłani
Zwiększa moc uroków o ok. 7,5%, ale każde rzucenie pochłania 30 PŻ.
Po rozmowie z Nurkiem mroku Grandahlem w 3 lokacjach otrzymasz propozycję dołączenia do Pielgrzymów Mroku i ten pierścień.

Uwagi
  • Dobry pierścień dla postaci korzystających z uroków w PvP.
  • Nie zwiększa obrażeń uroku Przyciąganie.
  • Obrażenia tego pierścienia mogą cię zabić.
  • Znacznie zwiększa skuteczność uroku Mroczne pozdrowienie (przed patchem 1.06).
  • Nie ma wpływu na urok Mroczna mgła, ponieważ jego obrażenia skalują się z trucizną a nie mrokiem.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈