• HP: 1090
  • Pokojówka mieszkająca z 3 strażniczkami ogniska (Strowen, Morrel, Griant) w Przedsionku.
  • Posiada pewne informacje o sobie oraz kobietach, którym służy.
  • Daje Chochlę Służącej po pokonaniu 2 jednookich hipopotamów nad wodą.
  • Możemy ją wskrzesić przy nagrobku (poza domem) za 1000 dusz.
external image 1389922688-milibeth-the-housekeeper.jpgSpotkania

Lokacja
Wydarzenia
Przedsionek, dom wiedźm
Zaatakowanie którejkolwiek z mieszkanek domu spowoduje, że wszystkie stają się bezużyteczne i nie chcą kooperować.

Łupy

Przedmioty
Kukła Człowieka (3sztuki)
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈