Mała lokacja, do której potrzebujemy klucza, dostępnego po uruchomieniu windy. Znajdziemy tu małe pomieszczenie prowadzące do bossa.


NPC BRAK


Przedmioty


Przeciwnicy (link do podstrony ze zdjęciami i opisami)

Boss Lustrzany Rycerz


Ogniska BRAK

Przewodnik

Ta lokacja umieszczona jest za wielkimi wrotami przy windzie, a klucz znajdziemy w poprzedniej lokacji. Do przebiegnięcia mamy podłużne pomieszczenie z rycerzami o głowach koni. Niektórzy z nich udają posągi i ożywiają się dopiero jak do nich podejdziemy. Zabijanie ich zanim się rozbudzą pozwala zadać im większe obrażenia, ale nie pomaga w farmieniu z nich przedmiotów.

Mapa


Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈