boss_soul.png

"Dusza smoka strzegącego drogi do kaplicy.
Czy smoki pilnują tej krainy z własnej woli, czy może są pod wpływem jednego z zaklęć Aldii?
Użyj wyjątkowej duszy tego smoka, by zdobyć bardzo wiele dusz, albo stworzyć coś o ogromnej wartości."

Zastosowanie:

Lokacja:Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈