"opis z gry"

Ochrona fizyczna

Ochrona przed żywiołami

Odporność
external image eskDFtx.png
Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia
icon-physicaldefbonus_green.png
icon_weight.png
icon-durabilitiy.png

icon-physicaldef.png
icon-strikedef.png
icon-slashdef.png
icon-thrustdef.png

icon-magicdef.png
icon-firedef.png
icon-lightningdef.png
icon-darkdef.png

icon-poise.png
icon-poisonres.png
icon-bleedres.png
icon-petrifyres.png
icon-curseres.png
Traveling Merchant Hat.png
Traveling Merchant Hat

2.6
60

25
27
24
24

7
8
8
7

0
9
10
0
0
Traveling Merchant Hat +5

2.6
60
37
40
36
36
10
11
12
10
0
13
15
0
0


Traveling Merchant Hat +10

2.6
60
50
53
48
48
14
15
17
14
0
18
20
0
0
Traveling Merchant Coat.png
Traveling Merchant Coat

7.7
60

74
79
72
72

21
23
25
21

0
26
29
0
0
Chest+5

7.7
60

Chest+10

7.7
60

Traveling Merchant Gloves.png
Traveling Merchant Gloves

3.8
60

37
39
35
35

10
11
12
10

0
13
14
0
0
Gloves+5

3.8
60

Gloves+10

3.8
60

Traveling Merchan Boots.png
Traveling Merchant Boots

3.8
60

37
39
35
35

10
11
12
10

0
13
14
0
0
Leggings+5

3.8
60

Leggings+10

3.8
60


Totals

17.9
240

173
184
166
166

48
53
57
48

0
61
67
0
0

Totals +5
Totals +10Lokacja:
  • Sprzedawana przez handlarkę Wiedźma Melentia, po wyczerpaniu ścieżki dialogowej.

Notki:
  • Ulepszana normalnym tytanitem.
  • Czapka zwiększa odkrywanie.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈