"opis z gry"

Ochrona fizyczna

Ochrona przed żywiołami

Odporność
external image fHX1aUD.png
Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia
icon-physicaldefbonus_green.png
icon_weight.png
icon-durabilitiy.png

icon-physicaldef.png
icon-strikedef.png
icon-slashdef.png
icon-thrustdef.png

icon-magicdef.png
icon-firedef.png
icon-lightningdef.png
icon-darkdef.png

icon-poise.png
icon-poisonres.png
icon-bleedres.png
icon-petrifyres.png
icon-curseres.png
Prisoner's Hood.png
Helm

0.8
25

4
5
4
4

4
4
6
4

0
5
3
0
0
Helm+5

0.8
25
6
7
6
6
6
6
9
7
0
7
5
0
0
Helm+10

0.8
25
8
9
8
8
8
8
12
9
0
8
6
0
0
Prisoner's Tatters.png
Chest

2.2
25

11
12
11
11

11
11
17
13

0
13
10
0
0
Chest+5

2.2
25
16
18
16
16
17
17
25
19
0
19
14
0
0
Chest+10

2.2
25
22
25
21
21
23
23
33
26
0
26
19
0
0
Prisoner's Gloves.png
Gloves

1.0
25

5
6
5
5

5
5
7
6

0
6
4
0
0
Gloves+5

1.0
25
7
8
7
7
7
8
11
9
0
9
6
0
0
Gloves+10

1.0
25
10
11
9
9
10
11
15
12
0
12
9
0
0
Prisoner's Waistcloth.png
Waistcloth

1.0
25

5
6
5
5

5
5
7
6

0
6
4
0
0
Waistcloth+5

1.0
25
7
8
7
7
7
8
11
9
0
9
6
0
0
Waistcloth+10

1.0
25
10
11
9
9
10
11
15
12
0
12
9
0
0

Totals
-
5.0
100

25
29
25
25

25
25
37
29

0
30
21
0
0

Totals +5
-
5.0
100

36
41
36
36

37
39
56
44

0
44
31
0
0

Totals +10
-
5.0
100

50
56
47
47

51
53
75
59

0
58
43
0
0
Lokacja:
  • Wypada z więźniów w Rynsztoku.
  • Wypada z pustych w Zagajniku Myśliwych.
  • Wypada z pustych w Dolinie Żniw.
  • Wypada z pustych w Krypcie Nieumarłych (rzadko).

Uwagi:
  • Ulepszany zwykłym tytanitem.
  • Część na twarz i tułów zwiększają odkrywanie przedmiotów.
  • Łatwym sposobem na zdobycie całego zestawu jest walka z pustymi zaraz za drugim ogniskiem w Krypcie Nieumarłych (odradzają się w nieskończoność i nie trzeba przy tym odpoczywać przy ognisku.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈