fire_clutch_ring.png
'' Pierścień w kształcie ręki ściskającej kamień. Wzmacnia ataki ogniem, ale obniża obronę fizyczną.
Nie jest znane pochodzenie tego pierścienia, ale wykonanie wskazuje na któreś z mrocznych bóstw.
Aby skutecznie go używać, jego posiadacz musi biegle posługiwać się daną zdolnością. "


Nazwa
Efekt
Lokacja
Szponiasty pierścień ognia
Dodaje 30 pkt do obrażeń ognistych do broni, która już posiada obrażenia ogniste i obniża obronę fizyczną o 80 pkt
Zamarznięte Eleum Loyce

Uwagi
Zasady działania pierścienia:
  1. Broń musi posiadać obrażenia od żywiołu. Premia jest stała niezależnie od wzmocnienia broni czy postaci.
  2. Broń wzmacniana zwykłym tytanitem zyskuje maks. +15 do wartości ataku.
  3. Broń wzmacniania migoczącym tytanitem lub skamieniałą smoczą kością zyskuje maks. +30 do wartości ataku. Premia jest bezpośrednio zależna od premii pochodzącej z zaklinania broni. Jeśli broń otrzymuje niskie premie po zaklęciu żywiołu, premia od pierścienia też będzie niższa.
  4. Broń wzmacniana migoczącym tytanitem lub skamieniałą smoczą kością, która pierwotnie posiada obrażenia od żywiołu zyskuje ponad 30 do wartości ataku. Podobnie jak w pkt 3. premia zależna jest od premii pochodzącej po zaklęciu broni. Im wyższa tym lepiej.



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈