"opis z gry"

Ochrona fizyczna


Ochrona przed żywiołami


Odporność
Szata Sługi.png
Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia

icon-physicaldefbonus_green.png
icon_weight.png
icon-durabilitiy.png

icon-physicaldef.png
icon-strikedef.png
icon-slashdef.png
icon-thrustdef.png

icon-magicdef.png
icon-firedef.png
icon-lightningdef.png
icon-darkdef.png

icon-poise.png
icon-poisonres.png
icon-bleedres.png
icon-petrifyres.png
icon-curseres.png
placeholder.png
Zbroja
B
3.3
50

81
85
79
80

57
47
49
50

0
20
20
24
24
Zbroja +5
B
3.3
50
91
95
88
88
71
58
61
62
0
24
25
29
30
Zbroja +10
B
3.3
50
101
106
98
96
85
70
73
74
0
29
30
35
36
Lokacja:
  • Wypada z sług w Zamarzniętym Eleum Loyce.
Uwagi:
  • Ulepszane zwykłym tytanitem.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈