radiant_lifegem.png
"Kamień wykonany ze skrystalizowanych dusz. Stopniowo przywraca PŻ.
Słaby blask tych tajemniczych kamieni nasila się z upływem czasu."Zastosowanie
Przedmiot leczący. Silniejsze działanie niż klejnot życia.
  • Po zużyciu stopniowo przywraca określoną liczbę PŻ.
  • Może być używany na drabinie.


Lokacja
  • Po wybraniu jako daru początkowego przedmiotów leczących, otrzymasz m.in. 5 rozjarzonych klejnotów życia.
  • Sprzedawany przez Wiedźmę Melentię(10 szt.) za 1000 dusz, po jej przenosinach do Majuli.
  • Skarb przy zwłokach wewnątrz wazy, po wejściu do Trassowej Zatoki Tseldora od strony Wrót Pharrosa
  • Wypada z mrocznych mieszkańców (normalnie 20%,z hełmem błazna lub czapką wędrownego handlarza i sygnetem złotego+2 węża 60%)
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈