eye_of_the_priestess.png
  • Pozwala zobaczyć bossa Aavę oraz niewidzialnych żołnierzy.
  • Znajdziemy je na płonącym ołtarzu przed trzecim ogniskiem, kiedy tajemniczy głos znikąd do nas przemawia.
  • Scholar of the First Sin - czyni widzialnymi niewidzialnych przeciwników, np. tych z Puszczy Cieni, ale nie działa na nowych niewidocznych, których można poznać po rzucanych przez nich cieniach.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈