Na końcu tej lokacji znajdziemy Pierścień Królewski, dzięki któremu będziemy mogli się udać za Bramy Królewskie i odwiedzić m.in. Warownię Aldii.

Kapliczka Amany
Powrót do lokacji
Następna lokacja (link)

NPC

  1. Strażnik Grobów Agdayne
  2. Najeźdźca: Bezimienny Uzurpator

Przedmioty


Przeciwnicy

  • ...
  • ...
  • ...

Bossowie:Ogniska

  1. Wejście Krypty Nieumarłych (Pod pierwszymi schodami po lewej)
  2. Parów Nieumarłych (przy cmentarzu gdzie spotykamy piromantów wychodzących z pomnika)

Przewodnik

Opis przejścia lokacji/strategie/wydarzenia

MapaAng
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈