token_of_spite.png
"opis z gry"

Efekt
Użycie zwiększa odrobinę szanse zostania napadniętym.
Konieczne do PVP dueli na arenie w Przymierzu Bractwo Krwi (nie zużywa go) oraz dołączenia do tego przymierza.

Lokacja
Na dole Dziury Majuli, w Zagajniku Myśliwych naprzeciw ogniska (trzeba skoczyć).
Zabicie kogoś jako czerwony fantom.

Wideo

Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈