green_blossom.png
"Zielona roślina wyglądająca jak liściasty kwiat.
Czasowo przyspiesza odzyskiwanie energii.
Niegdyś unikano tego zioła ze względu na niezwykle gorzki smak, ale gdy poznano jego działanie, kupcy omal nie doprowadzili do wyginięcia tej rośliny.
Dziś można znaleźć tylko jej wyjątkowo rzadkie, dzikie okazy."

Zastosowanie
  • Zwiększa regenerację energii o ok. 15% przez 60 sekund.
  • Efekt kumuluje się z pierścieniem fyllodii i tarczami przyspieszającymi regenerację energii.
    • zielony pąk + tarcza = premia ~20% do regeneracji energii
    • zielony pąk + pierścień fyllodii = premia ~40% do regeneracji energii
    • zielony pąk + tarcza + pierścień fyllodii = premia ~43% do regeneracji energii

Lokacja
  • Sprzedawany przez Magerolda z Lanafiru w Żelaznej Warowni (10 szt.) za 1300 dusz.
  • Sprzedawany przez Ornifex w Trassowej Zatoce Tseldora (początkowo 10 szt., po pokonaniu ostatniego bossa w nieograniczonej ilości) za 1300 dusz.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈