"Zestaw noszony przez Zaginioną Grzesznicę.Maska - Skierowane do wewnątrz kolce sugerują, że używano jej nie tylko do krępowania więźniów, ale również do ich torturowania.Efekt: Podnosi udźwig wyposażenia.Kaftan - Ciasno zapięty pas uciska talię.Kajdany - Urządzenie służące do krępowania rąk.Efekt: Zwiększa moc piromancji.Spódnica - Podarta spódnica noszona ze wstydem przez winnym zbrodni.Dziś już nikt nie wie, kto używał go do wymierzania kar... lub czegoś innego."

Ochrona fizyczna

Ochrona przed żywiołami

Odporność
external image W3M0186.png
Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia
icon-physicaldefbonus_green.png
icon_weight.png
icon-durabilitiy.png

icon-physicaldef.png
icon-strikedef.png
icon-slashdef.png
icon-thrustdef.png

icon-magicdef.png
icon-firedef.png
icon-lightningdef.png
icon-darkdef.png

icon-poise.png
icon-poisonres.png
icon-bleedres.png
icon-petrifyres.png
icon-curseres.png
Penal Mask.png
Maska kary
B
5.1
120

65
59
73
60

27
33
17
30

5
10
15
21
41
Maska kary +5
D
5.1
120
87
89
109
90
40
50
26
45
5
15
22
33
62
Penal Straightjacket.png
Kaftan kary
B
6.2
55

75
77
77
70

31
39
28
35

0
12
9
25
32
Kaftan kary +5
B
6.2
55

Penal Handcuffs.png
Kajdany kary
D
4.8
55

55
57
50
21

35
35
19
25

0
11
9
22
29
Kajdany kary +5
D
4.8
55
83
85
85
75
32
53
28
37
0
16
13
34
44
Penal Skirt.png
Spódnica kary
D
4.8
55

68
70
70
63

28
35
26
32

0
11
9
22
29
Spódnica kary +5
D
4.8
55


Ogółem
-
20.9
-

263
263
270
214

121
135
90
122

5
44
42
90
131

Ogółem +5
-
20.9
-
Lokacja:

Uwagi:
  • Ulepszany migoczącym tytanitem.
  • Maska zwiększa udźwig o 3%.
  • Kajdany zwiększają siłę piromancji o ok. 7,5%
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈