"opis z gry"

Ochrona fizyczna

Ochrona przed żywiołami

Odporność
external image N9Ntrkh.jpg
Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia
icon-physicaldefbonus_green.png
icon_weight.png
icon-durabilitiy.png

icon-physicaldef.png
icon-strikedef.png
icon-slashdef.png
icon-thrustdef.png

icon-magicdef.png
icon-firedef.png
icon-lightningdef.png
icon-darkdef.png

icon-poise.png
icon-poisonres.png
icon-bleedres.png
icon-petrifyres.png
icon-curseres.png
Peasant Hat.png
Helm
E
1.3
45

9
9
8
8

4
4
5
4

0
6
5
0
0
Peasant's Helm+5
Helm+10
Peasant Attire.png
Chest

3.8
45

25
28
24
24

12
13
16
11

0
18
15
0
0
Chest+5

3.8
45
37
41
36
36
17
19
23
17
0
26
22
0
0
Chest+10
Peasant Long Gloves.png
Gloves

1.8
45

12
13
11
11

5
6
7
5

0
9
7
0
0
Gloves+5
Gloves+10
Peasant Trousers.png
Leggings
E
2.6
45

17
19
16
16

8
9
11
8

0
12
10
0
0
Leggings+5
Leggings+10

Totals

9.5
45

63
69
95
95

46
51
62
45

0
71
59
0
0

Totals +5
Totals +10Lokacja:
  • Wypada z chłopów w Zatoce Tseldory.
  • Ulepszone odzienie i kapelusz wypadają z czerwonych fantomów w tej samej lokacji.

Notki:
  • Ulepszany zwykłym tytanitem.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈