Podobno wielki łuk służył do zabijania starożytnych smoków latający wysoko nad chmurami.
Jest niezwykle duży i bardziej niszczycielski niż jakakolwiek broń dystansowa.
Strzelanie z tego łuku wymaga użycia kotwicy stabilizacyjnej, co zajmuje sporo czasu, kiedy to strzelec pozostaje bezbronny. Potrzeba do niego wielkich strzał.

Dragonslayer Greatbow.png
Kategoria
Wielkie łuki
Kontratak

Waga

Rodzaj ataku
Pocisk/Uderzenie
Dodatkowe efekty
-
Wytrzymałość

Lewa ręka

Nakładanie zaklęć
Tak
Specjalny atak
Nie

Otrzymywany z:
  • Wymiana duszy Starego króla u Ornifex za 10 000 dusz.


Wskazówki:
  • Do strzelanie z niego potrzebne są wielkie strzały.
  • Ulepszanie wymaga skamieniałej smoczej kości.
  • Po każdym strzale łuk jest ponownie zakotwiczany (ustawiany) niezależnie od pozostałej energii, i jest o wiele wolniejszy od wielkiego łuku Alonne.
  • Animacja powoduje, że strzelec wykonuje krok w tył po każdym oddanym strzale. Wykonanie ruchu do przodu podczas celowania pozwala zniwelować ten efekt, powodując wykonanie niewielkiego kroku do przodu. Należy uważać, by w ten sposób nie spaść z klifu.


Wideo:
Porównanie wielkiego łuku zabójcy smoków z wielkim łukiem Alonne

Wymagany w buildzie:
((Link to build))

Wymagania
icon-strength.png
Siła
icon-dexterity.png
Zręczność
icon-intelligence.png
Inteligencja
icon-faith.png
Wiara

30
20
-
-


Siła ataku
Premia od parametrów
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Stabilność
Nazwa
icon-wp_physicalAttack.png
icon-wp_magdmg.png
icon-wp_firedmg.png
icon-wp_lightningdmg.png
icon-darkbonus.png
icon-Counter&poisedamage.png
icon-strengthscale_green.png
icon-dexscale_green.png
icon-magicbonus_green.png
icon-firebonus_green.png
icon-lgtngbonus_green.png
icon-darkbonus_green.png
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_bleed.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
icon-wp_stability.png
Wielki łuk zabójcy smoków
116
0
0
0
0
100 - 15
B
C


0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50

+1
150
+2
185
+3
220
+4
255
+5
290

B
C
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈