witching_urn.png
"opis z gry"Zastosowanie:
  • Po rzuceniu w cel eksploduje zadając obrażenia magiczne.

Lokacja:
  • Sprzedawana przez Melentię za 400 dusz w nieograniczonej ilości.
  • 5 szt. znajduje się w Kniei Upadłych Olbrzymów po lewej stronie wejścia do ogniska Główna wieża.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈