lightning_urn.png
"opis z gry"Zastosowanie:
  • Po rzuceniu w cel wybucha zadając obrażenia od błyskawic.

Lokacja:
  • Sprzedawana przez Głowę Vengarla za 400 dusz w nieograniczonej ilości.
  • 4 szt. przy zwłokach nad ogniskiem Dolna Zatoka Tseldora w Trassowej Zatoce Tseldora.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈