dragon ring.png
"Pierścień ze smokiem.
Obdarza właściciela ochroną smoków. Zwiększa PŻ, energię i maksymalny udźwig, ale łatwo ulega zniszczeniu.
Raulmond, rycerz z Drangleic, służył królowi strzegąc fortu aż do śmierci. Podobno dbał o ten pierścień przez całą swoją służbę."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Trzeci smoczy pierścień
Zwiększa:
  • PŻ o 7,5%
  • energię o 12,5%
  • udźwig o 12,5%
Smocza kapliczka - za pierwszym ogniskiem wejdź po schodach za olbrzymem z mieczem i tarczą, miń kolejnego z buławą, później dalej schodami w górę do spotkania z dwoma olbrzymami (z mieczem i tarczą i buławą). Udaj się nieco do przodu na schodach i skręć w lewo w ścieżkę zasłoniętą skrzyniami. Zniszcz je i zeskocz w dół a zobaczysz dwie skrzynie. Biegnij dalej a spotkasz kolejnego olbrzyma z buławą strzegącego drzwi. Przejdź dalej, pierścień będzie w skrzyni.
Wideo

Uwagi
  • Pierwszy, drugi i trzeci smoczy pierścień są traktowane jako te same pierścienie (0,+1,+2) i dlatego tylko jeden z nich może być założony.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈