Mała tarcza opiekuna tronu.
Stworzona ze starego świętego dzwonka.
Opiekun stoi przy tronie od wieków.
Czy jego oczekiwanie zostanie kiedyś nagrodzone?
Watcher's Shield.png
Kategoria
Małe tarcze
Kontratak

Waga
3.0
Rodzaj ataku
Parowanie
Dodatkowe efekty
-
Wytrzymałość
70
Lewa ręka

Nakładanie zaklęć
Nie
Specjalny atak
Nie

Otrzymywana z:
  • Wymiana duszy opiekuna tronu u Ornifex za 3000 dusz.

Wskazówki
  • Wydaje unikalny dźwięk dzwonka gdy zostanie uderzona podczas blokowania. Może być przydatny przy parowaniu.

Wideo:
((Link))

Wymagana w buildzie:
((Link))

Wymagania
icon-strength.png
Siła
icon-dexterity.png
Zwinność
icon-intelligence.png
Inteligencja
icon-faith.png
Wiara

8
11
-
-


Siła ataku
Premia od parametrów
Dodatkowe efekty i odporność na nie
Redukcja obrażeń (%)
Stabilność
Nazwa
icon-wp_physicalAttack.png
icon-wp_magdmg.png
icon-wp_firedmg.png
icon-wp_lightningdmg.png
icon-darkbonus.png
icon-Counter&poisedamage.png
icon-strengthscale_green.png
icon-dexscale_green.png
icon-magicbonus_green.png
icon-firebonus_green.png
icon-lgtngbonus_green.png
icon-darkbonus_green.png
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_poisondef.png
icon-wp_bleed.png
icon-wp_bleeddef.png
icon-wp_petrifydef.png
icon-wp_cursedef.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
icon-wp_stability.png
Tarcza opiekuna
40
0
0
0
0
100
10
C
C
-
-
-
-
40.0
40.0
50.0
50.0
95.0
65.0
65.0
90.0
80.0
40
Tarcza opiekuna +1
-
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-


-
-
-
-

-
Tarcza opiekuna +2
-
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-


-
-
-
-

-
Tarcza opiekuna +3
-
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-


-
-
-
-

-
Tarcza opiekuna +4
-
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-


-
-
-
-

-
Tarcza opiekuna +5
-
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-


-
-
-
-

-Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈