champion's_tablet.png
"Przedmiot gry online.
Pokazuje imiona największych zwycięzców z przymierza kompanii czempionów.
Na tej tablicy wykutej z Kamienia Zwycięzcy wyryto imiona dzielnych wojowników,
którzy ofiarowali najwięcej kamieni czci.
Są one epitafiami tych wspaniałych osób."


Zastosowanie
  • Po użyciu pokazuje imiona największych zwycięzców w Kompanii Czempionów.
  • Na tablicy zostaną wyświetlone malejąco nicki graczy z największą liczbą ofiarowanych kamieni czci.
  • Przewijanie w lewo i prawo pozwala na poruszanie się pomiędzy stronami rankingu.


LokacjaTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈