dark_clutch_ring.png
" Pierścień w kształcie ręki ściskającej kamień. Wzmacnia ataki mrokiem, ale obniża obronę fizyczną.
Nie jest znane pochodzenie tego pierścienia, ale wykonanie wskazuje na któreś z mrocznych bóstw.
Aby skutecznie go używać, jego posiadacz musi biegle posługiwać się daną zdolnością. "


Nazwa
Efekt
Lokacja
Szponiasty pierścień mroku
Dodaje 30 pkt do obrażeń od mroku broni, która już posiada obrażania od mroku i obniża obronę fizyczną o 80 pkt
Zamarznięte Eleum Loyce

Uwagi
  • ...Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈