Lightning Clutch Ring.png

"Pierścień w kształcie ręki ściskającej kamień.
Wzmacnia ataki błyskawicą, ale obniża obronę fizyczną.
Nie jest znane pochodzenie tego pierścienia, ale jego wykonanie wskazuje na któreś z mrocznych bóstw.
Aby skutecznie go używać jego posiadasz musi biegle posługiwać się daną zdolnością."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Szponiasty pierścień błyskawic
Zwiększa atak od błyskawic i obniża obronę fizyczną postaci o 80 pkt.
Smocze Sanktuarium - za zamkniętymi drzwiami na początku lokacji wymagającymi klucza Wiecznego Sanktuarium. Pierścień jest w drugiej skrzyni od lewej.
Jaskinia Umarłych - wypada z poruszających się posągów wywołujących skamienienie na NG+ (wymaga potwierdzenia czy również wypada na NG)

Uwagi
  • Wydaje się, że pierścień daje różne premie w przypadku broni z obrażenia od błyskawic i cudów.
  • Premia dla piorunowych broni wynosi 15 pkt, dla broni już posiadającej obrażenia od błyskawic - 30 pkt oraz nieco ponad 30 pkt w przypadku broni z obrażeniami od błyskawic zaklętej w piorunową. Premia nie zwiększa się wraz z ulepszeniem broni. Przykłady: premia 15 pkt do piorunowej skrzydlatej włóczni, pior. długiego miecza, pior. długiego łuku, 30 pkt do miecza z heide, włóczni z heide, lancy z heide, półksiężycowego topora zabójcy smoków i wielkiego miecza smoczej krwi, premia +36 dla piorunowych wersji tych broni, z wyjątkiem pior. miecza z heide +39. Testy wykonane przy Wierze na poziomie 8 pkt.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈