Sorcery Clutch Ring.png
"Pierścień w kształcie ręki ściskającej kamień. Wzmacnia ataki magiczne, ale obniża obronę fizyczną.
Nie jest znane pochodzenie tego pierścienia, ale wykonanie wskazuje na któreś z mrocznych bóstw.
Aby skutecznie go używać, jego posiadacz musi biegle posługiwać się daną zdolnością."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Szponiasty pierścień czarów
Dodaje 30 pkt do obrażeń od magii do broni, która już posiada obrażenia magiczne i obniża obronę fizyczną o 80 pkt
lokacja

Uwagi
  • Bonus do obrażeń magicznych różni się.
  • Zwykła broń zaklęta w magiczną zyskuje 15 pkt do ataku, z kolei broń domyślnie posiadająca magiczne obrażenia zyskuje więcej od tego pierścienia.
  • Generalnie im broń ma wyższe podstawowe obrażenia magiczne tym większy bonus od tego pierścienia.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈