"opis z gry"

Ochrona fizyczna

Ochrona przed żywiołami

Odporność
external image DPNYS2j.jpg
Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia
icon-physicaldefbonus_green.png
icon_weight.png
icon-durabilitiy.png

icon-physicaldef.png
icon-strikedef.png
icon-slashdef.png
icon-thrustdef.png

icon-magicdef.png
icon-firedef.png
icon-lightningdef.png
icon-darkdef.png

icon-poise.png
icon-poisonres.png
icon-bleedres.png
icon-petrifyres.png
icon-curseres.png
Monastery Headcloth.png
Monastery Headcloth
E
0.6
55

30
32
28
28

26
19
17
19

0
33
21
19
22
Monastery Headcloth+5
E
0.6
55
45
47
42
42
40
29
26
29
0
50
31
28
33
Monastery Longshirt.png
Monastery Longshirt
B
1.6
55

67
71
62
62

59
44
38
43

0
75
47
42
50
Monastery Longshirt+5
B
1.6
55
101
107
94
94
89
65
57
65
0
112
70
63
75
Monastery Long Gloves.png
Long Gloves
E
0.9
55

32
34
30
30

29
21
18
21

0
36
23
20
24
Long Gloves+5
E
0.9
55
49
51
45
45
43
31
28
31
0
54
34
30
36
Monastery Skirt.png
Monastery Skirt
E
4.0
55

47
50
44
44

42
31
27
30

0
52
33
29
35
Monastery Skirt+5
E
4.0
55
71
75
66
66
63
46
40
45
0
79
50
44
53

Totals
-
7.1
-

176
187
164
164

156
115
100
113

0
192
124
110
131

Totals +5
-
7.1
-

266
280
247
247

235
171
151
170

0
295
185
165
197
Lokacja:
  • Elementy zbroi wypadają z mrocznego ducha w obrazie w Warowni Aldii (NG+).

Uwagi:
  • Ulepszany migoczącym tytanitem.
  • To zestaw strażników obrazu z dark souls.

Lokacja zestawuTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈