Kaptur przypominający głowę pustego. Zapewnia odporność na klątwy i ułatwia wykrywanie wiadomości z innych światów.

Przedmiot ten doskonale imituje głowę pustego, ale pozbawiony jest wstrętnego fetoru. Ktokolwiek go stworzył, był niewątpliwie pełen szacunku dla tych, którzy stali się pustymi.
"opis z gry"

Ochrona fizyczna


Ochrona przed żywiołami


Odporność
zdjęcie postaci w pełnej zbroi
Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia

icon-physicaldefbonus_green.png
icon_weight.png
icon-durabilitiy.png

icon-physicaldef.png
icon-strikedef.png
icon-slashdef.png
icon-thrustdef.png

icon-magicdef.png
icon-firedef.png
icon-lightningdef.png
icon-darkdef.png

icon-poise.png
icon-poisonres.png
icon-bleedres.png
icon-petrifyres.png
icon-curseres.png
placeholder.png
Hełm

1.5
50

2
2
2
2

1
1
1
1

0
1
1
1
1000
Hełm +5
Hełm +10
Lokacja:
  • Iluzoryczna ściana podczas jazdy windą do ogniska Tron Kuźni.
  • Lokacja

Uwagi:
  • Ulepszane za pomocą zwykłego tytanitu.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈