Kosa Pragnień
Siła ataku
Redukcja obrażeń (%)

Dodatkowe efekty i odpornośćna nie

Kontratak
Stabilność

Wymagania
Premia od statystyk

Wytrzymałość / Waga - Rodzaj ataku

Ikona i nazwa
icon-wp_physicalAttack.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-magicbonus.png
icon-wp_magicdef.png
icon-firebonus.png
icon-wp_firedef.png
icon-lightningbonus.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-darkbonus.png
icon-wp_darkdef.png
Poison-Bleed-Damage.png
Poison-Bleed-Resist.png
Petrify-Curse-Resist.png
icon-CounterStrength&PoiseDamage.png
icon-wp_stability.png
icon-strength.png
icon-dexterity.png
icon-intelligence.png
icon-faith.png


Icon-Durability&Weight.png
Rodzaj ataku
Gdzie można zdobyć

icon-strengthscale_green.png
icon-dexscale_green.png
icon-magicbonus_green.png
icon-firebonus_green.png
icon-lgtngbonus_green.png
icon-darkbonus_green.png
crescent-sickle icon.jpg
Crescent Sickle
90
40
80
30
0
20
0
20
0
20


12
E
19
C
12
C
-
-
-
50
8.0


Great Scythe
125
40
0
10
0
20
0
20
0
45
0 - 0
20
110 - 15
20
12
E
14
B
-
-
-
-
60
5.0

Rare spider drop in lower Brightstone
Silverblack Sickle
75
0
0
0
60
0

16
C
10
C
8
8
-
-
C
60
4.0


Great Machete
100
40%
0
10%
0
20%
0
20%
0
45%
0-0
20%-20%
20%-20%
110-15
20
18
C
16
D
30
6.0

Drop from mummified hollows in Lost Bastille
Full Moon Sickle
125
0
0
0
0
0 107
110-15
20
E
18
B
-
-
-
-Scythe of Nahr Alma
Bone Scythe
112
40
0
10
0
20
0
20
0
45
0 - 0
20 - 20
20 - 20
110 - 15
20
28
B
20
-
-
-
-
-
-
-
50
10.0


Kosa Pragnień
104
40
0
10
0
20
0
20
120
45
20 - 20
20 - 20
110 - 15
20
14
C
20
B
18
18
-
-
60
12.0

Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈