Pierwsza lokacja, do której wchodzi się przez drzwi w jaskini za Przegniłym. Cała lokacja jest jedną ogromną jaskinią z piramidami, wysokimi budowlami, mechanizmami i przeciwnikami wywołującymi zatrucia oraz korozję wyposażenia.


Przedmioty


Bossowie

  1. Chora hiena cmentarna, Prastary żołnierz Varg, Stary odkrywca Cerah
  2. Elana, plugawa królowa
  3. Sinh, śpiący smok

Przeciwnicy

  • Żołnierz sanktuarium (z buławą, lancą, łukiem)
  • Korodujący pełzacz
  • Przemieszczający się trujący posąg
  • Drzewo (po uderzeniu biczem całkowicie naprawia twoje wyposażenie, po zabiciu wypadają 3 wysuszone korzenie)

Ogniska

  1. Droga w Sanktuarium (Pierwsze ognisko w DLC)
  2. Wieża Modlitwy (Po spotkaniu pierwszych ruchomych statuetek plujących trucizną, podnieś wszystkie wieże i wejdź na nie po znalezieniu drabiny)
  3. Komnata kapłanki (Po wejściu do smoczego sanktuarium przejdź przez pierwsze drzwi na lewo, wejdź 2 razy po drabinie i przejdź przez most.)

Przewodnik

Opis przejścia lokacji/strategie/wydarzenia

Mapa
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈