northern ritual band.png
"Jeden z tajemnych skarbów odnowionych w Aldii.
Zwiększa liczbę użyć zaklęcia kosztem PŻ.
Ta skromnie wyglądająca obrączka posiada potężną magiczną moc.
By wyobrazić sobie, jak niewypowiedzianie strasznych czynów dopuszczono się, by ją stworzyć, wystarczy przywołać wspomnienia o losie mieszkańców Aldii."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Obrączka północnego rytuału
Zwiększa liczbę użyć zaklęć o 10%. Zmniejsza PŻ o 20%.
Bastion Grzesznicy - po zjechaniu windą i wejściu do zalanej części, natychmiast skręć w prawo. Pierścień znajduje się za iluzoryczną ścianą.
Obrączka północnego rytuału +1
Zwiększa liczbę użyć zaklęć o 20%. Zmniejsza PŻ o 35%.
Gdy będziesz miał 30 Inteligencji i porozmawiasz z Carhillionem, otrzymasz ten pierścień.
Obrączka północnego rytuału +2
Zwiększa liczbę użyć zaklęć o 30%. Zmniejsza PŻ o 50%.
Warownia Aldii - pod schodami ze szkieletem smoka i skamieniałym ogrem. Przy jednej z kolumn w pobliżu luster.

Uwagi
  • Po założeniu pierścienia twoje PŻ natychmiast zostaną zredukowane. Po jego zdjęciu pasek życia powróci do normalnej długości, ale aktualna liczba PŻ pozostanie taka sama.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈