northern ritual band.png
"Jeden z tajemnych skarbów odnowionych w Aldii.
Zwiększa liczbę użyć zaklęcia kosztem PŻ.
Ta skromnie wyglądająca obrączka posiada potężną magiczną moc.
By wyobrazić sobie, jak niewypowiedzianie strasznych czynów dopuszczono się, by ją stworzyć, wystarczy przywołać wspomnienia o losie mieszkańców Aldii."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Obrączka północnego rytuału
Zwiększa liczbę użyć zaklęć o 10%. Zmniejsza PŻ o 20%.
Bastion Grzesznicy - po zjechaniu windą i wejściu do zalanej części, natychmiast skręć w prawo. Pierścień znajduje się za iluzoryczną ścianą.
Obrączka północnego rytuału +1
Zwiększa liczbę użyć zaklęć o 20%. Zmniejsza PŻ o 35%.
Gdy będziesz miał 30 Inteligencji i porozmawiasz z Carhillionem, otrzymasz ten pierścień.
Obrączka północnego rytuału +2
Zwiększa liczbę użyć zaklęć o 30%. Zmniejsza PŻ o 50%.
Warownia Aldii - pod schodami ze szkieletem smoka i skamieniałym ogrem. Przy jednej z kolumn w pobliżu luster.

Uwagi
  • Po założeniu pierścienia twoje PŻ natychmiast zostaną zredukowane. Po jego zdjęciu pasek życia powróci do normalnej długości, ale aktualna liczba PŻ pozostanie taka sama.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈