Przeciwnik

Obrazek

Wielki Wojownik-Olbrzym (Elitarny olbrzym)

external image pEGyfRB.png
Ogromne monstrum o zdeformowanych barkach, z dziurą zamiast twarzy, uderzają bardzo potężnie swoimi maczugami. Poruszają się dosyć wolno, lubią przebywać w grupach. Wyróżniamy ich 3 typy: olbrzymy które używają magię (ogień lub truciznę), z gołymi pięściami oraz uzbrojone w pałki giganty.

Piechota

external image qThtNAt.jpg
Niepusta wersja Pustej piechoty.

Królewski rycerz

external image 833b236dd3a3e5dc476cf95a6833d57b.png
Nie pusta wersja Pustego królewskiego żołnierza.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈