Przeciwnik

Obrazek

Obrońca Dzwonu (krasnal)

external image 1dcNNo0.png
Agresywny mały krasnal pod postacią szarego fantoma. Uzbrojony w kilof, topór lub łuk.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈