Slumbering Dragoncrest Ring.png
"opis z gry"


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pierścień ze śpiącym smokiem
Wycisza odgłosy wywoływane przez noszącego, powodując wykrycie tylko gdy znajdzie się w polu widzenia wroga
Otrzymywany w przymierz Króla szczurów po osiągnięciu 3 rangi.

Uwagi
  • Efekt identyczny jak czar Cisza. Przeciwnicy nie zareagują dopóki nie znajdziesz się w ich polu widzenia, niezależnie od tego jak ciężką zbroje nosisz, czyniąc go idealnym do zadawania ciosów w plecy zarówno w PvE jak i w PvP.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈