Ivory_Warrior_Ring.png
"Pierścień strażników Eleum Loyce. Atak z pierścieniem znacznie obniżają energię wroga.
Eleum Loyce istniało, by stłumić rozszalałe płomienie, lecz gdy gwałtownie otwarto wrota z kości słoniowej, kraina ta stała się zimna i pusta."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pierścień wojownika kości słoniowej
Ataki zabierają więcej energii przeciwnikowi jeśli ten blokuje się.
Zamarznięte Eleum Loyce - Wypada z białego Chciwego Demona.

Uwagi
  • Jeśli zostaniesz zabity po pokonaniu białego chciwego demona, ale nie podniesiesz pierścienia, pierścień pojawi się ponownie.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈