ring of whispers.png
"Pierścień noszony przez Rhoya Odkrywcę.
Usłyszysz wewnętrzne głosy pobliskich wrogów.
Przydaje się w poszukiwaniach ukrytych wrogów a może także paru innych rzeczy."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pierścień szeptów
Pozwala słyszeć głosy przeciwników i tym samym łatwiej ich zlokalizować.
Pozwala na rozmowę z człowiekiem - skorpionem Tarkiem.
Pozwala usłyszeć dziwne odgłosy w sali tronowej, gdzie rozmawiasz z królową.
Sprzedawany przez Słodką Shalquoir za 5800 dusz.

Uwagi
  • Większość przeciwników wydaje odgłosy oznaczające "Jestem głodny".
  • Nie może być używany w PvP. Testy dowiodły, że ta pogłoska jest nieprawdziwa. Czat głosowy ograniczony jest do kooperacji. Nie można go przekazać przyzwanej osobie. Po wyrzuceniu pierścień znika.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈