silvercat ring.png
"opis z gry"


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pierścień srebrnego kota
Zmniejsza obrażenia od upadków z wyjątkiem śmiertelnych.
Sprzedawany przez Słodką Shalquoir za 13 400 dusz.

Uwagi
  • Wykorzystując ten pierścień możesz na wczesnym etapie gry zdobyć niektóre skarby, np. te w dziurze w Majuli lub w dole z salamandrami w Kniei. Po prostu wykonaj przewrót w dół. Wydaje się, że w ten sposób otrzymasz mniejsze obrażenia od upadku.
  • Efekt kumuluje się z innymi przedmiotami o tym samym działaniu, np butami latającego kotaTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈