ring of blades.png
"Pierścień ostrzy stworzono na wzór ulubionej broni szalonego rycerza z Alkenu.
Zwiększa współczynnik ataku fizycznego.
Królestwa Alken i Venn dawno temu rozwijały się na tych teremach.
Założył je ten sam człowiek, niestety pogrążyły się we wzajemnej wrogości i wzgardzie."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pierścień ostrzy
Zwiększa atak fizyczny o 20 pkt
Knieja Upadłych Olbrzymów - otrzymywany po pokonaniu Prześladowcy.
Pierścień ostrzy +1
Zwiększa atak fizyczny o 35 pkt
Żelazna Warownia - otrzymywany po pokonaniu Prześladowcy (po raz drugi) w pomieszczeniu, gdzie walczyłeś z Demonem Kuźni.
Pierścień ostrzy +2
Zwiększa atak fizyczny o 50 pkt
Zamek Drangleic - po pokonaniu dwóch prześladowców (minibossów) w sali tronowej na NG+ (można wykorzystać żar ascezy)

Uwagi
  • Zmniejszony efekt w przypadku zaklętych broni (za wyjątkiem zaklęcia starym zwykłym kamieniem). Np. Piorunowy wielki miecz obrońcy +5 z pierścieniem ostrzy +2 otrzymuje +40 do ataku fizycznego a piorunowy topór bandyty +10, zyskuje +35. Premia ta różni się w zależności od zaklętej broni. Wymagane dalsze testy.
  • Premia do ataku fizycznego od tego pierścienia jest zmniejszona proporcjonalnie do redukcji obrażeń fizycznych po zaklęciu danej broni (z reguły ok. 20-30%). Piorunowy wielki miecz obrońcy +5 otrzymuje większą premię od tego pierścienia, ponieważ już przed zaklęciem go posiada obrażenia od błyskawic a to powoduje, że proces zaklinania zmniejsza jego obrażenia fizyczne w mniejszym stopniu niż to ma miejsce w przypadku Piorunowego topora bandyty +10, który przed zaklinaniem zadaje tylko obrażenia fizyczne.
  • W ten sam sposób działają pierścienie: Pieczęć krwi oraz Szczurza pieczęć. Choć w tym przypadku, jeśli broń zostanie zaklęta odpowiednio do posiadanych przez nią dodatkowych efektów premia od pierścieni ulegnie zwiększeniu. Np. Zabójca zaklęty trującym kamieniem otrzyma 60 pkt premii od trucizny zamiast normalnie 50 pkt.
  • Pierścień zwiększa również obrażenia zadawane z łuku.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈